… یک مسلمان هست، آن هم ارمنی است!

منتشر شده در مجله : جرم و کودک

ادله فراوانی از کتاب و سنت و عقل و اجماع بر حرمت اذیت کردن مؤمن دلالت می‌کند. برخی از این ادلّه همچون حکم عقل، البته از ایذاء مؤمن فراتر رفته و اذیت کردن هر انسانی را قبیح می‌شمارد.

توضیحات بیشتر »

تناقض‌نمای انسداد و تمدن اسلامی

منتشر شده در مجله : فقه و تمدن

نظریه انسداد باب علم و علمی، از دیرباز مورد توجه اصولیان بوده است. بزرگانی همچون میرزای قمی و از میان متأخرین، آیات سید محمد روحانی و شبیری زنجانی را می‌توان از پیروان مشهور این نظریه برشمرد. بسیاری از قائلین به این نظریه البته از آنجا که جو غالب محافل فقهی و اصولی برخلاف آن است، از ابراز آن استنکاف می‌کنند. باری، با تشکیل حکومت اسلامی و کاربردی شدن هرچه بیشتر دانش‌های فقه و اصول‌فقه، به نظر می‌رسد هر روز طرفداران این نظریه افزون گردند.

توضیحات بیشتر »

چرا فقه بازی‌های مجازی؟

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

با اینکه چند دهه از حضور بازی‌های رایانه‌ای در زندگی اجتماعی انسان‌ها می‌گذرد، لکن با این وصف، باز هم از منظر فقهی در زمره مسائل مستحدث به شمار می‌رود. این مستحدث بودن، هم از روی توسعه روزافزون این بازی‌ها و درگیر کردن هرچه بیشتر افراد جامعه ـ اعم از خردسال و بزرگسال ـ به خود است و هم به خاطر عدم بررسی فقهی جدی زوایای مختلف این بازی‌ها از سوی فقه‌پژوهان است.

توضیحات بیشتر »

نگاشته‌های اهل‌سنّت در فقه مقارن

منتشر شده در مجله : فقه مقارن

در حوزه فقه مقارن، کتاب‌های زیادی توسّط اهل‌سنت نگاشته شده است. در زیر امّا تنها به نگاشته‌هایی پرداخته می‌شود که به مقارنه بین فقه شیعه و سنّی در تمام ابواب فقهی می‌پردازند. امّا کتاب‌هایی که تنها به برخی از ابواب فقهی پرداخته و یا مقارنه را بین فرق اهل‌سنت انجام داده‌اند، خارج از موضوع کتابشناسی […]

توضیحات بیشتر »

مباحث بی‌ثمر و کم‌ثمر دانش اصول

منتشر شده در مجله : تحول در ساختار اصول فقه

تحول در هر عرصه و جامعه‌ای لازم است البته در جامعه‌ای که دنبال کمال و تعالی است؛ و الا جامعه‌ای که به حداقل‌ها اکتفا دارد و نظری به پیشرفت و توسعه ندارد کمالش را در همین وضع موجود می‌داند. جامعه حوزوی نیز برای تکامل و تعالی خود نیازمند تغییر و تحول است. آن‌هم در ساحتی […]

توضیحات بیشتر »