لهو در فقه اهل‌سنت

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

در این گزارش تلاش شده است تا نظرات فقهای اهل‌سنت در رابطه با حکم فقهی لهو جمع‌آوری شود اما پیش از آن معنای لغوی لهو و حکم شرعی آلات لهو از دیدگاه فقها بیان می‌شود.

توضیحات بیشتر »