پیشرفت‌های مسلمانان پس از قرن هفتم، متوقف شد

منتشر شده در مجله : فقه و تمدن

بحث از تمدن، در وهله اوّل، مستلزم شناخت تاریخ تمدن اسلامی است. با محمد غفوری، مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه علوم و اندیشه، در رابطه با تاریخ تمدن اسلامی و ادواری که بر تمدن اسلامی گذشته است، گفتگو کردیم. به باور وی، تمدن امری قهری و ناخودآگاه است که از تفکر و اندیشه برمی‌خیزد، بنابراین شناخت تمدن اسلامی نیز مرهون بررسی اندیشه اسلامی است.

توضیحات بیشتر »

پژوهشگر تمدن اسلامی، بسیار کم یاب است

منتشر شده در مجله : فقه و تمدن

محمد غفوری مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعیِ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه است. با او از تلاش‌های این گروه برای پی‌ریزی تمدن اسلامی و توفیقات و چالش‌های آن‌ها در این مسیر پرسیدیم.

توضیحات بیشتر »