لعب در فقه اهل‌سنت

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

در این گزارش تلاش شده است تا نظرات برخی فقهای اهل‌سنت در رابطه با حکم فقهی لعب جمع‌آوری شود اما پیش از آن معنای لغوی لعب بیان می‌شود.

توضیحات بیشتر »