بازی و سرگرمی از منظر احادیث اهل سنت

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۱

بازی به معنی هرگونه فعالیتی است که صرفاً به قصد سرگرمی و لذت‌جویی باشد و مشمول کسب و کار نشود.

توضیحات بیشتر »