ارتداد فکری، مستوجب مجازات حد نیست

منتشر شده در مجله : جرم و کودک

مجازات مرتد،ازجمله احکامی است که در چند سال اخیر، مورد هجوم و نقد جوامع روشنفکری قرار گرفته است. زمانی‌که این حکم برای افراد زیر ۱۸ سال صادر می‌شود (که ازنظر منشور حقوق کودک، کودک محسوب می‌شوند) مورد اعتراض مدافعین حقوق کودکان نیز قرار می‌گیرد. دربارهمجازات کودکان مرتدی که به‌صرف انتخاب دینی برخلاف دین پدر و مادرشان، مستحق اعدام می‌شوند، با آیۀالله گرامی، استاد باسابقه حوزه علمیه قم، به بحث نشستیم.به باور وی، صرف ارتداد فکری، موجب جریان حد نیست.او با تفسیر خاصی که از ارتداد دارد،معتقد است این مجازات حتی برای بالغین نیز جای بحث دارد.

توضیحات بیشتر »