نگاه به تصاویر مستهجن بازی‌ها از نظر مراجع تقلید

اختصاصی شبکه اجتهاد:برخی از بازی‌های رایانه‌ای مشتمل بر تصاویر مستهجن و خلاف عرف هستند. در رابطه با حکم نگاه به این تصاویر، استفتائاتی از مراجع تقلید صورت گرفته است. برخی از این استفتائات، در خصوص تصاویر مستهجن موجود در بازی‌های رایانه‌ای است و برخی دیگر، به صورت کلی، از حکم نگاه به تصاویر غیراخلاقی پرسیده شده است. در زیر، این استفتائات را در دو بخش مرور می‌کنیم.


الف) بازی‌های غیراخلاقی

در این بخش، به احکام مختلف بازی‌های مشتمل بر تصاویر غیراخلاقی اشاره می‌کنیم. استفتائات ذکر شده، عمدتاً از کتاب «احکام بازی‌های رایانه‌ای» نوشته آقای محمود صادقی نقل شده است.

درمان از طریق بازی‌های مشتمل بر تصاویر مستهجن

سؤال: به گفته پزشکان، برخی از بازی‌های رایانه‌ای درد بعضی از بیماران مانند سرطانی‌ها را برای مدت کوتاهی کم می‌کند (چون مشغول بازی می‌شوند، درد را فراموش می‌کنند.) اگر در این بازی‌ها تصاویر مستهجن یا موسیقی حرام وجود داشته باشد، آیا بازی کردن این بیماران جایز است؟

جواب:

 • اگر این بازی‌ها دارای تصاویر مستهجن و محرک باشند (استفتاء پیامکی از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، ۹/۲/۱۳۹۴)، بازی کردن و نگاه کردن به این تصاویر جایز نیست. (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله شبیری زنجانی (کد استفتاء: ۱۴۹۳۱)، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله نوری همدانی، آیت‌الله مکارم و آیت‌الله صافی گلپایگانی، ۹/۲/۱۳۹۴.
 • آیت‌الله سیستانی: نگاه با شهوت، حرام است بلکه بنابر احتیاط واجب، بدون آن نیز جایز نیست.(استفتاء پیامکی از دفتر، ۹/۲/۱۳۹۴)
 • آیت‌الله صافی گلپایگانی: انسان مؤمن با توکل و صبر و تفکر در اینکه دنیا دار امتحان است، درد و رنج خود را تسکین می‌دهد (استفتاء پیامکی از دفتر، ۹/۲/۱۳۹۴)

نگاه ناظران بازی‌های مستهجن به تصاویر آن‌ها

سؤال: نظارت کارمندان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بر انواع بازی‌های رایانه‌ای، برای تشخیص موارد مجاز آن‌ها، با توجه اینکه نظارت، مستلزم دیدن تصاویر مبتذل و مستهجن می‌باشد، چه حکمی دارد؟

جواب:

 • دیدن و گوش دادن به آن‌ها توسط مأمورین نظارت، در مقام انجام وظیفه قانونی به مقدار ضرورت، اشکال ندارد، ولی باید از قصد لذت و ریبه احتراز کنند و واجب است افرادی که برای نظارت و بررسی گمارده می‌شوند، از جهت فکری و روحی زیر نظر و راهنمایی مسئولان باشند. (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله نوری همدانی، ۱۱/۲/۱۳۹۴، با استفاده از أجوبه‌الاستفتائات آیت‌الله خامنه‌ای، ص ۲۶۳، س ۱۲۰۲.
 • آیت‌الله شبیری زنجانی: نگاه کردن به این تصاویر جایز نیست (حتی برای سانسور کنندگان)، مگر اینکه امر اهمی وجود داشته باشد. (استفتاء پیامکی از دفتر، ۱۰/۲/۱۳۹۴).
 • آیت‌الله سیستانی: نگاه کردن با شهوت حرام است؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب، بدون شهوت هم جایز نیست. (استفتاء پیامکی از دفتر، ۱۰/۲/۱۳۹۴).)

تبلیغ بازی‌های مستهجن

سؤال: در برخی از برنامه‌های تلویزیون، بازی‌های رایانه‌ای تبلیغ می‌شود که دارای تصاویر مبتذل یا مطالب انحرافی هستند (البته در این مقداری که نشان داده می‌شود، تصاویر مبتذل وجود ندارد، ولی در اصل بازی، این تصاویر وجود دارد و کاربر آن‌ها را مشاهده می‌کند)، آیا تبلیغ کردن این‌گونه از بازی‌ها جایز است؟

جواب:

 • اگر این بازی‌ها دارای تصاویر مبتذل یا مطالب انحرافی باشند و برای کاربر مفسده داشته باشند، تبلیغ و نمایش آن‌ها جایز نیست. (آیت‌الله شبیری زنجانی: www. zanjani.net، استفتائات، س ۳۵۰؛ استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله نوری همدانی، ۲۹/۲/۱۳۹۴ و آیت‌الله صافی گلپایگانی، ۳۰/۲/۱۳۹۴.
 • آیت‌الله مکارم: اگر این افراد در تلویزیون، از این تصاویر و مطالب انحرافی اطلاع ندارند، اشکال ندارد، ولی باید کسانی که اطلاع دارند، تذکر دهند تا تبلیغ و نمایش داده نشود. (استفتاء پیامکی از دفتر، ۲۹/۲/۱۳۹۴).)

نمایشگاه مشتمل بر بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: برپا کردن نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای در حالی که برخی از آن بازی‌ها دارای تصاویر مبتذل و محتوای حرام هستند، جایز است؟

جواب:

 • اگر برپا کردن نمایشگاه موجب ترویج و نشر بازی‌های مفسده دار و حرام شود، دایر کردن چنین نمایشگاهی حرام است.(استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله سیستانی، ۳۱/۵/۱۳۹۴؛ آیت‌الله خامنه‌ای، ۱/۶/۱۳۹۴.
 • آیت‌الله مکارم: فروش بازی‌هایی که محتوای ضد اسلامی و ضد اخلاقی دارند، جایز نیست (استفتاء پیامکی از دفتر، ۱/۶/۱۳۹۴)).

فروش اینترنت برای انجام بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: آیا شرکت‌های اینترنتی که اینترنت می‌فروشند در برابر رفتن مشترکین به سایت‌های غیر مجاز برای انجام بازی‌های رایانه‌ای آنلاین مستهجن مسئول هستند؟

جواب:

 • چون اینترنت، استفاده صحیح و ناصحیح دارد، از آلات و ابزار مشترک حساب می‌شود، پس فروش آن جایز است و فروشنده در قبال رفتن مشتری به سایت‌های غیراخلاقی و منحرف مسئولیتی ندارد،(آیت‌الله سیستانی: www.sistani.org، سؤال‌ها و جواب‌ها، اینترنت؛ استفتاء، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مکارم، ۲۳/۶/۹۳.)
 • آیت‌الله شبیری زنجانی: در صورتی که این شرکت‌ها چنین قصدی نداشته باشند اشکال ندارد (استفتاء پیامکی از دفتر، کد استفتاء: ۷۰۵۶؛ ۲۳/۶/۱۳۹۳) مگر طوری باشد که اشاعه منکرات و فحشا صدق کند که (در این صورت) حرام می‌شود.(همان، سؤال‌ها و جواب‌ها، اینترنت)

اشتغال در فروشگاه‌های عرضه بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: حکم اشتغال در فروشگاه‌هایی که محل عرضه، فروش بازی رایانه‌ای و محصولات فرهنگی به جامعه است، چیست؟

جواب: در صورتی که مشتمل بر امور حرام (مثل نگاه به تصاویر مستهجن بازیگران، رایت CD یا DVD غیر مجاز یا مبتذل و… .( باشد، اشکال دارد) با استفاده از استفتائات، آیت‌الله بهجت، ص ۲۲۰، س ۴۰۸۱.)

خرید و فروش بازی‌های مستهجن

سؤال: آیا خرید و فروش بازی‌های کامپیوتری که دارای صحنه‌های مبتذل هستند، جایز است؟

جواب:

 • جایز نیست (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله مکارم، ۱۰/۳/۱۳۹۳؛ آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله نوری همدانی، ۱۰/۱۲/۱۳۹۳) و درآمد آن نیز حرام است (استفتاء پیامکی از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای،۱۰/۱۲/۱۳۹۳.) همچنین نگاه کردن به چنین تصاویری حرام و از مصادیق اشاعه فحشا محسوب می‌شود و لازم است به طور جدی از انجام آن اجتناب شود.(استفتاء پیامکی از دفتر آیت‌الله مکارم، ۱۰/۳/۱۳۹۳.)

درآمد حاصل از فروش بازی‌های مستهجن

سؤال: درآمد حاصل از فروش و نصب بازی‌های رایانه‌ای مبتذل و مستهجن بر روی رایانه دیگران، حلال است؟

جواب:

 • چون مخالف مقررات حکومت اسلامی است و مفاسد اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و… دارد و خوف آلوده شدن به گناه وجود دارد، کسب درآمد از این راه جایز نیست و پول به دست آمده حرام است.(استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله مکارم، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله نوری همدانی، ۲۴/۵/۱۳۹۴؛ آیت‌الله خامنه‌ای، ۲۵/۵/۱۳۹۴.)

نگهداری بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: آیا نگهداری بازی‌های رایانه‌ای مستهجن در مغازه یا منزل یا رایانه، جایز است؟

جواب:

 • نگهداری این‌گونه بازی‌های رایانه‌ای حرام است و بر حاکم شرع لازم است که آن‌ها را جمع‌آوری کرده، از بین ببرد و این کار تعزیر (تعزیر به مجازاتی می‌گویند که از حد شرعی کمتر است و تعیین مقدار و نوع آن به حاکم شرع واگذار شده است. مثلاً حد شرعی شراب هشتاد تازیانه است، ولی کسی که در تهیه شراب برای دیگران نقش داشته، به حکم حاکم شرعی از ده تا هفتاد و نه شلاق (بنا به تشخیص حاکم شرع و شدت جنایت شخص) محکوم می‌شود؛ یعنی کمتر از هشتاد ضربه.(با استفاده از www.rc.majlis.ir، قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸) دارد. (آیت‌الله مکارم: www.makarem.ir؛ استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله شبیری زنجانی (کد: ۷۳۴۶) و آیت‌الله سیستانی، ۵/۷/۹۳.)

دانلود کردن بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: آیا دانلود کردن بازی‌های رایانه‌ای (در صورتی که این بازی‌ها دارای تصاویر مبتذل و محتوای حرام نباشند، وگرنه حتی اگر صاحبان بازی‌ها اجازه دانلود را داده باشند، دانلود آن‌ها حرام است) برای فروش آن‌ها، جایز است؟

جواب:

 • این کار بدون اجازه صاحبان اصلی جایز نیست. (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله مکارم، آیت‌الله سیستانی، ۲۴/۲/۱۳۹۳؛ آیت‌الله شبیری زنجانی، ۱۵/۷/۱۳۹۳)
 • آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شبیری زنجانی: بنابر احتیاط واجب جایز نیست (استفتاء پیامکی از دفاتر، ۱۴/۷/۱۳۹۴؛ کد استفتاء:۷۵۸۶؛ ۱۵/۷/۱۳۹۳)

کپی کردن بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: آیا رایت سی‌دی‌های مستهجن و مبتذل و غیر اخلاقی جایز است؟

جواب:

 • جایز نیست. (آیت‌الله سیستانی: www.sistani.org، سؤال‌ها و جواب‌ها، حق چاپ؛ استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مکارم، آیت‌الله نوری همدانی، ۹/۱۲/۱۳۹۳.)

توزیع بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: توزیع و عرضه بازی‌های رایانه‌ای که مورد تأیید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستند، چه حکمی دارد؟

جواب:

 • اگر این بازی‌ها به نظر تقلیدکننده مشتمل بر {محتوای حرام مانند} غنا یا موسیقی مطرب و لهوی مناسبِ با مجالس لهو و گناه {یا دارای تصاویر مبتذل و مستهجن باشد}، توزیع و عرضه آن‌ها و همچنین دیدن و گوش دادن به آن‌ها جایز نیست (با استفاده از أجوبه‌الاستفتائات، آیت‌الله خامنه‌ای، ص ۲۶۴، س ۱۲۰۷) و مجرّد تأیید بعضی از ادارات مربوطه دلیل شرعی برای جواز محسوب نمی‌شود (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله نوری همدانی، ۲۱/۶/۱۳۹۴؛ آیت‌الله شبیری زنجانی (کد استفتاء: ۲۱۴۶۴)، ۱۹/۶/۱۳۹۴) و شخص باید بر اساس نظر مرجع تقلید عمل شود (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله شبیری زنجانی (کد استفتاء: ۲۱۴۶۴)، ۱۹/۶/۱۳۹۴؛ آیت‌الله صافی گلپایگانی، ۲۰/۶/۱۳۹۴.)

کمک به توزیع بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: بنده در پیک موتوری کار می‌کنم. گاهی برخی از فروشندگان بازی‌های رایانه‌ای از ما می‌خواهند بازی رایانه‌ای را برای مشتری به درب منزل آن‌ها ببریم. اگر من بدانم این بازی دارای تصاویر و محتوای مستهجن است، درآمد من اشکال دارد؟ آیا من در گناه فروشنده و خریدار شریک هستم؟

جواب:

 • هر کاری که حرام باشد، درآمد آن هم حرام است (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله سیستانی، ۱۳/۲/۱۳۹۴؛ آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۵/۲/۱۳۹۴. آیت‌الله مکارم: اگر به مستهجن بودن بازی یقین دارید، از قبول سفارشات آن‌ها اجتناب نمایید. (استفتاء پیامکی از دفتر، ۱۳/۲/۱۳۹۴). آیت‌الله شبیری زنجانی: درآمد شما حلال است و شما گناهی ندارید؛ لکن در صورت وجود شرایط، نهی از منکر کنید. (استفتاء پیامکی از دفتر، کد استفتاء: ۱۵۰۶۹؛ ۱۳/۲/۱۳۹۴) آیت‌الله نوری همدانی: اگر بداند، جایز نیست (استفتاء پیامکی از دفتر، ۱۵/۲/۱۳۹۴)) و مالک نمی‌شود،(استفتاء پیامکی از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۵/۲/۱۳۹۴.) و در صورت وساطت در انجام گناه، شخص واسطه نیز در گناه شریک است.(استفتاء پیامکی از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۵/۲/۱۳۹۴.)

کاور مستهجن قاب بازی‌ها

سؤال: من برای شرکت‌های تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌ای کاور و قاب تهیه می‌کنم. در برخی از بازی‌ها تصاویر نامناسبی از زنان وجود دارد که برخی از آن‌ها را بر روی قاب این بازی‌های قرار می‌دهم. آیا این کار جایز است و درآمد بنده حلال است؟

جواب:

 • اگر تصاویر درون بازی‌های رایانه‌ای، مبتذل و مستهجن باشند، چاپ آن‌ها بر روی قاب و کاور جایز نیست (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مکارم، ۲۷/۵/۱۳۹۴؛ آیت‌الله شبیری زنجانی (کد استفتاء: ۲۰۲۸۴)، ۲۸/۵/۱۳۹۴؛ آیت‌الله صافی گلپایگانی، ۲۹/۵/۱۳۹۴.) و درآمد به دست آمده حرام است.(استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مکارم، آیت‌الله نوری همدانی، ۲۷/۵/۱۳۹۴؛ آیت‌الله شبیری زنجانی (کد استفتاء: ۲۰۲۸۴)، ۲۸/۵/۱۳۹۴؛ آیت‌الله صافی گلپایگانی، ۲۹/۵/۱۳۹۴.)

خرید بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: آیا پول دادن در قبال بازی‌های رایانه‌ای که دارای مطالب انحرافی یا صحنه‌های تحریک‌کننده است، جایز است؟

جواب:

 • حرام است و باید از این کار جداً اجتناب شود. (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله شبیری زنجانی، آیت‌الله مکارم، آیت‌الله نوری همدانی، ۲۸/۸/۱۳۹۳؛ آیت‌الله صافی گلپایگانی، ۲۶/۱/۱۳۹۴.)

ریکاوری فایل بازی‌های مستهجن

سؤال: بنده مغازه خدمات رایانه‌ای دارم. برخی از افراد به ما مراجعه کرده و می‌خواهند تا فایل‌های حذف شده آن‌ها را ریکاوری (بازیابی) کنیم. اگر بدانیم که در این فایل‌های حذف شده، فایل‌های حرام مانند فیلم، عکس و بازی‌های مستهجن وجود دارد، آیا ریکاوری کردن جایز است؟ درآمد به دست آمده حلال است؟

جواب:

 • بازیابی و ریکاوری این بازی‌ها حرام است و درآمد به دست آمده نیز حلال نیست (آیت‌الله شبیری زنجانی: www. zanjani.net، استفتائات، س ۴۴۶؛ استفتاء پیامکی از دفتر آیت‌الله سیستانی، ۱۰/۶/۱۳۹۴.)

استفاده از بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: استفاده از بازی‌های مبتذل که از ابتدا روی موبایل نصب شده‌اند و قابل حذف شدن نیستند، جایز است؟

جواب:

 • اگر استفاده از این بازی بر خلاف قوانین حکومت اسلامی باشد یا دارای مفسده بوده و یا ترس به گناه افتادن وجود داشته باشد استفاده از آن جایز نیست.(با استفاده از سایت آیت‌الله مظاهری: www.almazaheri.ir؛ استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله سیستانی، ۱۲/۶/۹۳، آیت‌الله مکارم، آیت‌الله نوری همدانی، ۲۱/۵/۱۳۹۴؛ آیت‌الله خامنه‌ای، ۲۲/۵/۱۳۹۴؛ آیت‌الله صافی گلپایگانی، ۲۴/۵/۱۳۹۴.)

هدیه دادن بازی غیراخلاقی

سؤال: آیا هدیه دادن بازی رایانه‌ای مبتذل به دیگری جایز است؟ و هدیه‌گیرنده مالک آن می‌شود؟

جواب:

 • هدیه دادن جایز نیست (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله مکارم، ۱/۶/۱۳۹۴؛ آیت‌الله شبیری زنجانی (کد استفتاء: ۲۰۴۷۹)، آیت‌الله خامنه‌ای، ۲/۶/۱۳۹۴؛ آیت‌الله نوری همدانی، ۳/۶/۱۳۹۴؛ آیت‌الله جوادی آملی، ۱۰/۶/۱۳۹۴.آیت‌الله سیستانی: ترویج و نشر فساد، حرام است (استفتاء پیامکی از دفتر، ۸/۶/۱۳۹۴)) و هدیه گیرنده مالک آن نمی‌شود. (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله مکارم، ۱/۶/۱۳۹۴؛ آیت‌الله شبیری زنجانی (کد استفتاء: ۲۰۴۷)
 • آیت‌الله خامنه‌ای: اگر نرم‌افزار از سخت‌افزار قابل جدا شدن باشد، هدیه‌گیرنده مالک آن می‌شود، ولی باید بازی را از روی رایانه و موبایل پاک کند. (استفتاء پیامکی از دفتر، ۲/۶/۱۳۹۴))

واکنش به بازی‌های مستهجن

سؤال: گاهی در بازی‌های رایانه‌ای با تصاویر مبتذل یا مستهجن برخورد می‌کنیم، تکلیف چیست؟

جواب:

 • نگاه کردن عمدی و از روی شهوت، جایز نیست. (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مکارم، ۷/۲/۱۳۹۴، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله نوری همدانی، ۸/۲/۱۳۹۴؛ با استفاده از سایت آیت‌الله سیستانی: www.sistani.org، سؤال‌ها و جواب‌ها، تصویر؛ استفتائات، آیت‌الله بهجت، ص ۲۱۳، س ۵۳۶۵. آیت‌الله سیستانی: بدون شهوت هم بنا بر احتیاط واجب جایز نیست. (www.sistani.org، با استفاده از سؤال‌ها و جواب‌ها، تصویر).

نگهداری بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: آیا نگهداری عکس، فیلم و بازی‌های رایانه‌ای مستهجن در رایانه یا موبایل، جایز است؟

جواب:

 • حرام است (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله مکارم، ۲۴/۹/۱۳۹۳، آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله سیستانی، ۲۶/۹/۱۳۹۳.) و باید آن‌ها را از بین بُرد (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله شبیری زنجانی (کد استفتاء: ۱۰۱۶۵)، آیت‌الله نوری همدانی، ۲۴/۹/۱۳۹۳.) و تخلف از آن موجب تعزیر است. (استفتاء پیامکی از دفتر آیت‌الله مکارم، ۲۴/۹/۱۳۹۳.)

دانلود بازی‌های مستهجن

سؤال: آیا دانلود بازی‌های رایانه‌ای مستهجن و مبتذل جایز است؟

جواب:

 • دانلود این‌گونه از بازی‌ها حرام و از مصادیق اشاعه فحشا می‌باشد و باید به صورت جدی از این کار اجتناب شود. (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله مکارم، ۱۲/۶/۹۳.)

بلوتوث کردن بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: بلوتوث کردن بازی‌های رایانه‌ای مبتذل و مستهجن برای دیگران، جایز است؟

جواب:

 • چون مخالف مقررات حکومت اسلامی است و مفاسد اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و… دارد و خوف آلوده شدن به گناه وجود دارد حرام است (با استفاده از استفتاء پیامکی «نصب بازی‌های رایانه‌ای مستهجن بر روی رایانه دیگران» از دفاتر آیت‌الله مکارم، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله نوری همدانی، ۲۴/۵/۱۳۹۴؛ آیت‌الله خامنه‌ای، ۲۵/۵/۱۳۹۴)

انهدام بازی‌های غیراخلاقی

سؤال: آیا شکستن و انهدام بازی‌های رایانه‌ای مبتذل و مستهجن توسط والدین جایز است؟

جواب:

 • چون این سی‌دی‌ها مالیت ندارند، انهدام و شکستن آن‌ها اشکال ندارد. (استفتاء پیامکی از دفاتر آیت‌الله شبیری زنجانی و آیت‌الله مکارم، ۱۰/۲/۱۳۹۴)
 • آیت‌الله سیستانی: اگر نهی از منکر مستلزم اتلاف مال غیر یا ایراد ضرب باشد، باید با اذن حاکم شرع باشد بنابر احتیاط واجب. (www.sistani.org، سؤال‌ها و جواب‌ها، رایانه).

 

ب) نگاه به تصاویر غیراخلاقی

در این بخش، حکم نگاه به تصاویر مستهجن به صورت کلی، مورد بررسی می‌گیرد. بدیهی است حکم مذکور در این استفتائات، در رابطه با نگاه به تصاویر مستهجن بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی نیز جاری خواهد بود.

نگاه کردن بدون شهوت به تصاویر مستهجن

سؤال: آیا نگاه کردن بدون قصد شهوت به فیلم‌هایی که زنان در آن بازى می‌کنند، جایز است؟

جواب:

 • دیدن نامحرم از طریق تلویزیون، ماهواره، ویدیو، اینترنت و… و شنیدن صداى آن‌ها که مقرون به فساد و ریبه است، اشکال دارد و بعض اقسام آن حرام یقینى است؛ مگر در تصاویر زنان کافر که امر در آن خفیف‌تر است. (پایگاه اینترنتی مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله بهجت)

تماشای فیلم مستهجن

سؤال: آیا دیدن فیلم سکس که بدن زنان هرزه عریان است، جایز است یا خیر؟

جواب:

 • چون موجب تهییج شهوت می‌شود، جایز نیست. (پایگاه اینترنتی مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله بهجت)

نگاه به زن نامحرم در تلویزیون

سؤال: نگاه مرد نامحرم به زن نامحرم از طریق تلویزیون به صورت پخش مستقیم و غیر مستقیم، چه حکمى دارد؟

جواب:

 • چون معرضیت براى فساد دارد، اشکال دارد. (پایگاه اینترنتی مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله بهجت)

تماشای بدن مرد نامحرم از تلویزیون

سؤال: دیدن تصویر بدن مردان نامحرم از تلویزیون چه حکمى دارد؟

جواب:

 • اشکال دارد. (پایگاه اینترنتی مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله بهجت)

تماشای بانوان بی‌حجاب در فیلم‌های خارجی

سؤال: آیا دیدن فیلم‌های خارجى که حجاب ندارند، براى جوانان مؤمن اشکال دارد و مانع تهذیب نفس است؟

جواب:

 • بله. (پایگاه اینترنتی مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله بهجت)

نگاه به تصاویر بانوان

سؤال: نگاه کردن به تصاویر بانوان ـ اعم از تلویزیون، روزنامه و… ـ چه صورت دارد؟

جواب:

 • اگر خالى از تهییج شهوت به محرمات باشد و خالى از تشبیب باشد (که اوصاف زنان نامحرمى را که می‌شناسد، یاد بگیرد)، مانعى ندارد. (پایگاه اینترنتی مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله بهجت)

تماشای فیلم‌های مستند غیراخلاقی

سؤال: دیدن فیلم‌های مستند که در آن جماع و یا بازی‌های جنسى حیوانات به نمایش گذاشته می‌شود، چه حکمى دارد؟

جواب:

 • اگر خوف وقوع در حرام باشد، اشکال دارد. (پایگاه اینترنتی مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت‌الله بهجت)

تماشای فیلم‌های مبتذل بدون تحریک

سؤال: نگاه به فیلم مبتذل که بیشتر زنان غیرمسلمان در آن بازی می‌کنند، در صورتی که موجب تحریک انسان نشود چه حکمی دارد؟

جواب:

 • همه مراجع به جز آیات عظام تبریزی و سیستانی: با توجه به این‌که دیدن این‌گونه فیلم‌ها شهوت برانگیز و مقدمه ارتکاب گناه است، نگاه به آن‌ها حرام است. (خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، س ۱۱۸۷؛ صافی، جامع‌الاحکام، ج ۲، ص ۱۷۱۷؛ فاضل، جامع‌المسائل، ج ۱، س ۱۷۲۹ و ۱۷۳۱؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۷۷۸ و ۷۸۲؛ استفتا از دفتر: نوری، امام، بهجت، وحید)
 • آیت‌الله‌العظمی تبریزی: نگاه به فیلم‌هایی که موجب تحریک شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه باشد، جایز نیست. (تبریزی، استفتائات، س ۱۶۰۳ و ۱۶۰۵؛ صراط‌النجاه، ج ۵، س ۱۱۲۹.)
 • آیت‌الله‌العظمی سیستانی: نگاه کردن به شهوت و خوف وقوع در حرام، حرام است و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد. (Sistani.org، (فیلم) س ۴.)

نگاه اتفاقی به تصاویر غیراخلاقی

سؤال: در حین کار با شبکه اینترنت، گاهی در کنار برخی از مقالات، عکس‌های مبتذل دیده می‌شود که ناگزیر از دیدن آن‌ها هستیم، راهنمایی شما چیست؟

جواب:

 • امام، تبریزی، خامنه‌ای، سیستانی، فاضل و وحید: اگر به طور اتفاقی چشمتان به آن بیفتد، اشکال ندارد، ولی نگاه به آن با قصد لذت حرام است و بنابر احتیاط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه، جایز نیست. (امام، تعلیقات علی العروه، (احکام التخلی)، م ۲؛ مکارم، استفتائات، ج ۲، ص ۱۰۳۳ و تعلیقات علی العروه، (احکام التخلی)، م ۲؛ صافی، جامع‌الاحکام، ج ۲، ص ۱۷۰۷؛ نوری، التعلیقات علی العروه، (احکام التخلی)، م ۲؛ استفتا از دفتر: بهجت؛ سیستانی، تعلیقات علی العروه، (احکام التخلی)، م ۲ و Sistani.org، (تصویر)، س ۱ و ۲؛ تبریزی، صراط‌النجاه، ج ۳، ص ۷۷۸؛ خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، س ۱۳۱۴؛ فاضل، جامع‌المسائل، ج ۱، ص ۱۷۳۱ و تعلیقات علی العروه، ج ۱، (احکام التخلی)، م ۲؛ استفتا از دفتر: وحید)
 • بهجت، صافی، مکارم و نوری: اگر به طور اتفاقی چشمتان به آن بیفتد، اشکال ندارد، ولی نگاه عمدی به آن (هرچند بدون قصد لذت)، جایز نیست. (رساله دانشجویی، سید مجتبی، حسینی، ص ۲۰۵ و ۲۰۶.)

نگاه به تصویر زن بدون پوشش

س ۱۱۸۳: نگاه کردن به تصویر زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمى دارد؟ نگاه کردن به‌صورت زن در تلویزیون چه حکمى دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیرمسلمان و بین پخش آن به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم تفاوتى وجود دارد؟

جواب:

 • نگاه کردن به تصویر زن نامحرم، حکم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنابراین اگر نگاه از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلّق به زن مسلمانى که بیننده آن را می‌شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنا بر احتیاط واجب نباید به تصویر زن نامحرم که به‌طور مستقیم از تلویزیون پخش مى‏شود، نگاه کرد، ولى در پخش غیرمستقیم تلویزیونى اگر ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه کردن اشکال ندارد. (مقام معظم رهبری، اجوبه‌الاستفتائات)

تماشای زنان برهنه و نیمه برهنه در فیلم

س ۱۱۸۸: آیا دیدن تصاویر زنان برهنه و نیمه برهنه در فیلم‌هاى سینمایى و غیر آن، در صورتى که آنان را نشناسیم، جایز است؟

جواب:

 • نگاه کردن به فیلم‏‌ها و تصاویر، حکم نگاه کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ریبه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد، ولى با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه‏اى که شهوت‌برانگیز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه مى‏باشد، بنابراین دیدن آن‌ها حرام است. (مقام معظم رهبری، اجوبه‌الاستفتائات)

مشاهده تصاویر مستهجن برای تسکین شهوت

س ۱۱۹۳: بعضى از جوانان به تصاویر مستهجن نگاه می‌‏کنند و براى کار خود توجیهات ساختگى ارائه می‌دهند، حکم آن چیست؟ و اگر دیدن این تصاویر مقدارى از شهوت انسان را تسکین دهد و در جلوگیرى از ارتکاب حرام مؤثر باشد، چه حکمى دارد؟

جواب:

 • اگر نگاه کردن به آن تصاویر به قصد ریبه باشد و یا انسان بداند که منجر به تحریک شهوت او می‌شود و یا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در این‌صورت نگاه کردن به آن‌ها حرام است و این‌که به خاطر آن انسان به حرام دیگرى نمی‌افتد، مجوز ارتکاب فعلى که شرعاً حرام است، نمی‌‏باشد. (مقام معظم رهبری، اجوبه‌الاستفتائات)

نگاه به فیلم مستهجن برای متأهلین

سؤال: آیا نگاه کردن متأهلان به سایت‌های آموزش سکس برای لذت بردن در عمل زناشویی اشکال دارد؟

جواب:

 • جایز نیست و حرام است. متأهل یا مجرد بودن ملاک نیست. (پایگاه اینترنتی دفتر آیت‌الله سیستانی)

تماشای بانوان خارجی با وضع نامناسب در فیلم‌ها

سؤال: آیا دیدن سریال‌ها و فیلم‌هاى خارجى که بعضاً به‌طور نامناسبى از سیماى جمهورى اسلامى ایران پخش مى‌شود و خانم‌هاى بى‌حجاب در آن بازى مى‌کنند، جایز است؟

جواب:

 • نگاه کردن به فیلم‌هاى مبتذل که موجب فساد خود انسان یا خانواده‌اش مى‌شود، جایز نیست و باید از نگاه کردن به آن خوددارى کرد، ولى برنامه‌هایى که موجب فساد نمى‌باشد، جایز است. (پایگاه اینترنتی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی)