قمار رایانه‌ای از نظر مراجع تقلید

منتشر شده در مجله : فقه و بازی‌های مجازی۲

بازی‌های رایانه‌ای انواع مختلفی دارند. برخی از این انواع یا اساساً قمار است و یا امکان قمار با آن وجود دارد. در این رابطه با استفتائات مختلفی از مراجع تقلید شده است که در برخی از آن‌ها، از خصوص قمار رایانه‌ای سؤال شده و در برخی دیگر، نکته عدم جواز در پاسخ مرجع تقلید، قماری بودن بازی عنوان گردیده است. در زیر، استفتائاتی را که در این رابطه صورت گرفته است، ذکر می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »